IV Convenció del Consell Assessor de la gent gran

El Consell Assessor de la Gent Gran conjuntament amb els consells i comissions de gent gran dels districtes promou, des de l’any 2003, la realització de la Convenció, un espai de participació i debat de les persones grans en el que es fa balanç de la feina feta i es formulen propostes de futur.
La IV Convenció Les Veus de la Gent Gran tenia per lema “Les persones grans protagonistes de la ciutat”.

The Advisory Council for the Elderly together with the districts commissions for the elderly promotes, since 2003, the implementation of the Convention, a space for participation and discussion for the elderly people in which the work done takes stock and proposals for the future are formulated. The Fourth Convention, Voices of the Elderly motto was «The elderly protagonists of the city».

© 2022. Please do not reproduce without the expressed written consent of Kike Vergés.