Projecte RADARS

El projecte RADARS és una xarxa de prevenció en la qual participen veïns, veïnes, comerciants, persones voluntàries i professionals de les entitats i serveis vinculats als barris.L’objectiu és ajudar i facilitar que les persones grans del barri puguin continuar a la seva llar, i garantir-ne el benestar amb la complicitat del seu entorn.La prioritat és reduir la solitud i el risc d’aïllament i d’exclusió social.

The ‘projecte RADARS‘ is a prevention network involving neighbors, traders, professionals and volunteers of organizations and services linked to the neighborhoods. The aim is to help and facilitate the elderly of the district can continue living at their your home, and ensure their well-being with the complicity of their environment. The priority is to reduce the risk of isolation and loneliness and social exclusion.

© 2022. Please do not reproduce without the expressed written consent of Kike Vergés.